ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Η τσάντα στο σχολείο


4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                                  Άργος Ορεστικό, 12/01/2018

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ, καθιερώνεται η παραμονή στο σχολείο της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί και οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα.

Στην παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργείου επισημαίνονται τα εξής:

1. Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου Σαββατοκύριακου.
2. Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.
3. Η δράση απευθύνεται στους μαθητές όλων των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της χώρας, και θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιούνιο του ιδίου έτους και μετέπειτα από την έναρξη κάθε διδακτικού έτους.
4. Σημειώνεται τέλος, ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας και αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή των παρακάτω ημερομηνιών, κατά τις οποίες οι μαθητές θα αφήνουν την τσάντα τους στο σχολείο.

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018                               
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018
Παρασκευή  16 Μαρτίου 2018                                    
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
Παρασκευή 18 Μαΐου 2018                                         
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Φίλοι γονείς,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου γνωρίζουν όσο κανείς άλλος τα προβλήματα και τις ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, εξέφρασε τις ανησυχίες/επιφυλάξεις του, ως προς:
1. Τις ελλιπείς κτηριακές και λοιπές υποδομές του σχολείου για τη φύλαξη των τσαντών, η εναπόθεση των οποίων εντός της αίθουσας (οπουδήποτε σε αυτήν) θα δυσχεράνει το έργο της υπεύθυνης καθαριότητας του σχολείου, καθιστώντας το λιγότερο ποιοτικό.
2. Τα ουσιαστικά οφέλη που θα προκύψουν από την εν λόγω δράση μιας και τα ωρολόγια προγράμματα της Παρασκευής, κατά την οποία θα αφήσουν την τσάντα στο σχολείο, και της επόμενης Δευτέρας, δεν συμπίπτουν.
3. Τα πρακτικά προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της δράσης και είναι είτε προσωπικά (ασθένεια μαθητή ή άλλος λόγος απουσίας κατά τη Δευτέρα -και περαιτέρω ίσως- μετά το Σαββατοκύριακο) είτε προβλήματα που σχετίζονται με έντονα καιρικά φαινόμενα και παρατεταμένο κλείσιμο των σχολείων είτε άλλης φύσης προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν και θα «καθηλώσουν» την τσάντα στο σχολείο πέραν της Δευτέρας, δημιουργώντας πρακτικά χωροταξικά προβλήματα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων επισημαίνει και παράλληλα προτείνει η συγκεκριμένη δράση να συνοδεύεται και από τις αναγκαίες και απαιτούμενες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, με μειώσεις στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων, κάτι που ούτως ή άλλως πρέπει να εξετάσει το Υπουργείο.

Με εξαιρετική τιμή

Ο  Σύλλογος Διδασκόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου